Le Direct

Procès du féminicide de Julie Douib : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre Bruno Garcia-Cruciani

Marcuri matina, Charlotte Béluet, l’avucata ginirali, hà datu i so riquisizioni in u prucessu di Bruno Garcia-Cruciani, ghjudicatu pà l’assassiniu di Julie Douib.

À senta la, l’omu « hà agitu da animali pridaghju, cù un’esecuzioni fatta in quattru minuti ».

« Quattru minuti, sò curti è longhi à tempu », hà dittu l’avucata ginirali dopu à una minuta à stà si ni zitta.

« Issu ghjornu chivi, ci hè statu u sadismu, cù a vulintà di tumbà, ma ancu un piaceri stremu à tumbà. Da cima à fundu, l’omu era purtatu da a scimizia lla so atrucità. I crimini ùn sò chè quiddi di l’amor’di sè stessu, criminiu passiunali ùn ci n’hè. Iddu vidia à Julie Douib com’è un saccu di rumenzuli à cripà, l’hà tumba faciuli faciuli, quant’è ch’iddu andessi à cumprà si u so pani. Vulia ch’idda si vica mora », hà dittu Charlotte Béluet, chì hà dumandatu ch’iddi li sichini cacciati, à Bruno Garcia-Cruciani, i dritti à nantu à i so fiddoli.

« Quand’iddu dici, à nantu à l’ascolti tilifonichi, ch’iddu ùn n’hà varsatu lacrima par idda, hè quant’è ch’iddu stuppi à nantu à a so tomba », hà dittu in chjudenda l’avucata ginirali.
In a so riquisizioni, hà dumandatu a prighjunia à perpetuità, cù un accumpagnamentu sucioghjudiziariu di quindici anni dopu à a so isciuta, quindici anni d’intirdizzioni di purtà armi è a perdita di l’auturità parintali.

Una morti suciali, à senta ni à Charlotte Béluet.