Le Direct

Festa di a Lingua : La CdC renouvelle et renforce la manifestation

(MAria Lanfranchi - Alta Frequenza) - Dans le cadre du plan stratégique de développement de la langue Corse « lingua 2020 », la Collectivité de Corse renouvelle et renforce cette année A Festa di A Lingua Corsa. Celle-ci se déroule désormais dans toutes les micro régions du territoire, et s’étale sur plusieurs mois. Toujours dans le cadre de ce plan, l’Exécutif a décidé de developper l’immersion et lancer un appel à projets « case di a lingua ». Cet appel a connu un succes important, ce qui renforce la conviction du conseiller exécutif en charge de la langue Corse. Pour Xavier Luciani, ces « case » seront la continuation dans la société de ce qu’apporte l’école

On l’écoute

> Lingua corsa

 (A Ridazzioni d'Alta Frequenza) - In lu quadru di u pianu strategicu di sviluppu lla lingua corsa « Lingua 2020 », a Cullittività di Corsica rinova è rinforza quist’annu a Festa di a Lingua Corsa. Si farà oramai issa festa in ugni rughjonu di Corsica, è durarà parichji mesa. Sempri tinindu contu d’issu pianu, l’Esecutivu hà dicisu di sviluppà l’immirsioni, lampendu una chjama à prughjetti da fà nascia « casi di a lingua ». Issa chjama hè statu un beddu successu, è l’affari veni à rinfurzà u sintimu di u Cunsiglieri Esecutivu in carica lla Lingua Corsa, Saveriu Luciani. À senta lu, issi « casi » sarani, in a sucità, in a cuntinuvità di ciò ch’idda porta a scola.

U stemu à senta