Le Direct

Territoriales : très légère baisse de la participation à 17h en Haute-Corse pour ce second tour

In Cismonti, à 5 ori di sera, erani 48,62 % ad avè vutatu.
Duminca passata, à a stessa ora, erani 48,92 %.
Hè un sciffru in crescita di pettu à u 2017 (45,82%), ma cala di 14 punti di pettu à u 2015 (62,24%).