Le Direct

Les pharmacies de garde du 5 mars

AJACCIO      
Pharmacie Impériale, 48 cours Napoléon,  04 95 21 81 68
RIVE SUD 
Pharmacie  Gazano, 04 95 20 02 14
GRAVONA    
Pharmacie du stade, Mezzavia 04 95 20 48 70
PORTO VECCHIO       
Pharmacie Nouvelle, 04 95 70 06 62
SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO  
Pharmacie Bartoli Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, 04 95 71 41 40
ALTA ROCCA        
Pharmacie U Piratu, Levie  04 95 78 40 04
PROPRIANO       
Pharmacie du Valinco, 04 95 76 00 81
OLMETO 
Pharmacie Tomasi, Serra-di-Ferro  04 95 74 02 73
SARTENE        
Pharmacie du Rond-point 04 95 77 06 10
TARAVO         
Pharmacie Delpoux, Santa Maria Sichè, 04 95 25 70 24
VICO-SAGONE      
Pharmacie de  Vico,  04 95 26 72 38

BASTIA         
Pharmacie Quastana,   04 95 31 04 57
Pharmacie Hippodrome, 04 95 30 71 71
CAP CORSE        
Pharmacie Pharmacie de  la Giraglia 04 95 35 42 33
PLAINE DE BASTIA  
Pharmacie de Querciolo 04 95 36 55 00
PLAINE ORIENTALE SUD        
Pharmacie Rossi, Aleria, 04 95 57 00 74
CORTE-VENACO        
Pharmacie Imperio,  04 95 47 00 02 ou 06 20 75 90 14
PONTE LECCIA        
Pharmacie Leon,  04 95 47 61 14 
CALACUCCIA    
Pharmacie de Calacuccia , lieu dit Costa Molino, 04 95 48 00 29 
SAINT-FLORENT    
Pharmacie Conca d'Oru,  04 95 37 00 22
L'ILE ROUSSE        
Pharmacie Savelli, avenue Piccioni 04 95 60 00 16
CALVI    
Pharmacie de la plage, 04 95 65 00 24